" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Kto może wziąć udział w licytacji komorniczej?

04 lipca 2024

Licytacje komornicze są często postrzegane jako okazja do nabycia nieruchomości lub ruchomości w atrakcyjnej cenie. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, kto może w nich uczestniczyć i jakie warunki należy spełnić, aby móc przystąpić do licytacji.

 

Warunki uczestnictwa w licytacji komorniczej

 

Uczestnikiem licytacji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba pełnoletnia, która nie została ubezwłasnowolniona. Poza tym w licytacji mogą brać udział osoby prawne, takie jak spółki, które reprezentowane są przez swoje organy uprawnione do podejmowania decyzji majątkowych.

 

Przystąpienie do licytacji wiąże się również z koniecznością wpłacenia wadium, które zazwyczaj wynosi 10% wartości szacunkowej przedmiotu licytacji. Wadium jest formą zabezpieczenia, że osoba biorąca udział w licytacji jest rzeczywiście zainteresowana zakupem. W przypadku wygrania licytacji wadium zaliczane jest na poczet ceny nabycia, a w razie przegranej – zwracane. Należy także pamiętać, że w licytacji nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio zaangażowane w sprawę, takie jak dłużnik, komornik oraz osoby im bliskie.

 

Przebieg licytacji i jej uczestnicy

 

Licytacje komornicze są jawne, więc każdy zainteresowany ma prawo w nich uczestniczyć. Proces licytacji rozpoczyna się od ogłoszenia przez komornika warunków licytacji, po czym następuje faza składania ofert przez uczestników. Oferty składane są w formie ustnej, a cena wywoławcza zazwyczaj wynosi 75% wartości szacunkowej nieruchomości lub ruchomości. Uczestnicy licytacji przystępują do niej z zamiarem podbicia ceny, a wygrywa ten, kto zaoferuje najwyższą kwotę.

 

W przypadku licytacji nieruchomości dodatkowym warunkiem jest uzyskanie zgody sądu na zatwierdzenie przybicia. Sąd bada, czy licytacja przebiegła zgodnie z przepisami prawa oraz czy oferowana cena jest adekwatna do wartości nieruchomości. Po zatwierdzeniu przez sąd nabywca zobowiązany jest do uiszczenia pełnej ceny zakupu w wyznaczonym terminie. Licytacje komornicze w Zawierciu i okolicznych miejscowościach cieszą się dużym zainteresowaniem, co sprawia, że konkurencja między uczestnikami może być znaczna. Przed przystąpieniem do licytacji należy dokładnie zapoznać się z jej regulaminem oraz dokonać szczegółowej analizy przedmiotu licytacji, aby uniknąć nieprzewidzianych komplikacji.

Inne artykuły

04 lipca 2024
Licytacje komornicze są często postrzegane jako okazja do nabycia nieruchomości lub ruchomości w atrakcyjnej cenie. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, kto może w nich
22 kwietnia 2024
Egzekucja komornicza to proces prawny, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Jest to procedura, która pozwala wierzycielowi na przymusowe dochodzenie należności od dłużnika. Czas