Do pobrania

Wniosek o umorzenie postępowania w całości

Zawiadomienie o wpłacie otrzymanej od dłużnika

Wykaz majątku - formularz oświadczenia

Wniosek o podwyżkę alimentów

Wniosek o zaświadczenie w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego niealimentacyjnego

Zakończenie (lub umorzenie) postępowania może w niektórych przypadkach zależeć np. od złożenia wniosku przez wierzyciela. To tylko jeden z przykładów, który prowadzi do faktycznego zakończenia postępowania. Po zakończeniu (lub umorzeniu) postępowania strony również mogą występować z różnego rodzaju wnioskami, np. o wydanie zaświadczenia o zakończeniu postępowania, wydanie odpisu karty rozliczeniowej, itd. Formularze wniosków i pism charakterystycznych dla tego etapu postępowania możecie Państwo pobrać z ostatniej zakładki w niniejszym dziale.

W trakcie trwania postępowania np. wierzyciel lub dłużnik mogą składać różnego rodzaju wnioski egzekucyjne. Przebieg postępowania jest procesem zróżnicowanym. Na stronie możecie Państwo pobrać najczęściej występujące rodzaje pism składanych przez strony po wszczęciu postępowania, ale jeszcze przed jego zakończeniem.

Czynnością inicjującą wszczęcie postępowania (o wyegzekwowanie alimentów lub innego świadczenia pieniężnego, o doręczenie korespondencji, o dokonanie spisu inwentarza, o dokonanie opróżnienia lokalu z rzeczy i/lub osób, wydanie ruchomości, wydanie nieruchomości, itd.) jest złożenie stosownego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Na stronie możecie Państwo pobrać większość formularzy wniosków umożliwiających zainicjowanie różnego rodzaju postępowań.

Etap III - zakończenie

Etap II - przebieg

Etap I - wszczęcie

Całe postępowanie (egzekucyjne i inne) można podzielić zasadniczo na 3 etapy: wszczęcie, przebieg i zakończenie. W celu pobrania formularzy wniosków i innych pism właściwych dla danego etapu, proszę kliknąć ikonę.

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50