Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon
numer rachunku bankowego: 
 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 
Piotr Małek
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie
Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

Całe postępowanie (egzekucyjne i inne) można podzielić zasadniczo na 3 etapy: wszczęcie, przebieg i zakończenie. W celu pobrania formularzy wniosków i innych pism właściwych dla danego etapu, proszę kliknąć ikonę.

Etap I - wszczęcie

Etap II - przebieg

Etap III - zakończenie

Czynnością inicjującą wszczęcie postępowania (o wyegzekwowanie alimentów lub innego świadczenia pieniężnego, o doręczenie korespondencji, o dokonanie spisu inwentarza, o dokonanie opróżnienia lokalu z rzeczy i/lub osób, wydanie ruchomości, wydanie nieruchomości, itd.) jest złożenie stosownego wniosku wraz z odpowiednimi załącznikami. Na stronie możecie Państwo pobrać większość formularzy wniosków umożliwiających zainicjowanie różnego rodzaju postępowań.

W trakcie trwania postępowania np. wierzyciel lub dłużnik mogą składać różnego rodzaju wnioski egzekucyjne. Przebieg postępowania jest procesem zróżnicowanym. Na stronie możecie Państwo pobrać najczęściej występujące rodzaje pism składanych przez strony po wszczęciu postępowania, ale jeszcze przed jego zakończeniem.

Zakończenie (lub umorzenie) postępowania może w niektórych przypadkach zależeć np. od złożenia wniosku przez wierzyciela. To tylko jeden z przykładów, który prowadzi do faktycznego zakończenia postępowania. Po zakończeniu (lub umorzeniu) postępowania strony również mogą występować z różnego rodzaju wnioskami, np. o wydanie zaświadczenia o zakończeniu postępowania, wydanie odpisu karty rozliczeniowej, itd. Formularze wniosków i pism charakterystycznych dla tego etapu postępowania możecie Państwo pobrać z ostatniej zakładki w niniejszym dziale.

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia pieniężnego niealimentacyjnego

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Wniosek o doręczenie korespondencji

Wniosek o zaświadczenie w sprawie alimentacyjnej

Wniosek o podwyżkę alimentów

Wykaz majątku - formularz oświadczenia

Zawiadomienie o wpłacie otrzymanej od dłużnika

Wniosek o umorzenie postępowania w całości

Do pobrania