Po pomoc komornika zgłaszają się osoby, które chcą odzyskać od dłużnika należne im np. środki pieniężne i dysponują tytułem wykonawczym. Komornik wszczyna postępowanie na podstawie tytułu wykonawczego, czyli dokumentu wydanego przez sąd w trakcie postępowania przygotowawczego, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Komornik w celu egzekucji długu ma prawo do zajęcia rzeczy stanowiących własność dłużnika oraz do przeprowadzenia publicznej licytacji, na której sprzedane zostaną składniki majątku (np. nieruchomości) osoby na której ciąży dług. Pieniądze uzyskane w wyniku licytacji przekazywane są wierzycielowi. Osoby mające pytania dotyczące wykonywanych czynności, mogą uzyskać stosowne wyjaśnienia poprzez kontakt drogą mailową, telefoniczną, osobiście lub przez formularz dostępny na stronie. 

Komornik wykonuje czynności egzekucyjne na terenie gminy Ogrodzieniec. Wśród wykonywanych funkcji znajdują się m.in.:


    • wykonywanie uprawomocnionych orzeczeń sądowych dotyczących eksmisji lokatorów,
    • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
    • ogłaszanie oraz przeprowadzanie licytacji ruchomości i nieruchomości,
    • zabezpieczanie spadku,
    • spis inwentarza po zmarłym,
    • doręczanie zawiadomień sądowych oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.


W zakładce „Do pobrania” znajdą Państwo niezbędne dokumenty dla wierzycieli, które należy przygotować w przypadku zamiaru wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a także na kolejnych etapach postępowania. 

W jakich sytuacjach i kto powinien udać się do komornika?

Komornik Ogrodzieniec

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon