Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, działającym w granicach uprawnień określonych w Ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Głównym zadaniem komornika jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego i wykonanie egzekucji sądowej, czyli urzeczywistnienie obowiązków dłużnika na rzecz wierzyciela (wyegzekwowanie należności). Inne czynności komornicze obejmują m.in.:


    • wykonywanie eksmisji lokatorów,
    • zabezpieczanie spadku i spis inwentarza po zmarłym,
    • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
    • prowadzenie licytacji komorniczych,
    • doręczanie zawiadomień sądowych i innych dokumentów związanych z czynnościami komornika.


Komornik działa jedynie na podstawie tytułu wykonawczego, czyli decyzji upoważniającej wierzyciela do dochodzenia swoich roszczeń. Tytułem wykonawczym może być m.in. orzeczenie sądowe lub ugoda zawarta pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem w obecności sądu. Osoby, które mają pytania dotyczące informacji zawartych na stronie, mogą kontaktować się z kancelarią. Pracownik udzieli Państwu wszystkich niezbędnych wyjaśnień. W wyjątkowych sytuacjach komornik przyjmuje interesantów poza godzinami pracy kancelarii. 

Komornik informuje, że obszar działalności kancelarii obejmuje gminę Łazy w województwie śląskim. Na stronie internetowej znajdą Państwo dane adresowe i kontaktowe kancelarii, godziny otwarcia i przyjmowania interesantów oraz numer rachunku bankowego, na który można dokonywać wpłat. W zakładce Do pobrania umieszczone zostały formularze i wnioski wymagane do zainicjowania oraz przeprowadzenia kolejnych etapów postępowania egzekucyjnego.

Zakres funkcji komornika w Łazach

Komornik Łazy

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon