Komornik Zawiercie - Piotr Małek

Do czego zobowiązuje komorników sądowych kodeks etyki?

Komornicy sądowi, jako funkcjonariusze publiczni, muszą odznaczać się nieposzlakowaną opinią i działać zgodnie z określonymi normami postępowania. Normy te opisane są w Kodeksie Etyki Zawodowej Komornika Sądowego i każdy komornik jest zobowiązany do zapoznania się z nimi i ich stosowania. Komornik, po powołaniu, zobowiązany jest do złożenia przyrzeczenia o treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika Sądowego i uroczyście przyrzekam przestrzegać jego postanowień”. Zasady zawarte w kodeksie obowiązują zarówno aplikantów, asesorów, jak i czynnych oraz emerytowanych komorników sądowych.


Kodeks Etyki skupia się na konieczności przestrzegania norm etycznych i poszanowaniu godności zawodu komornika. Przy wykonywaniu czynności zawodowych komornik podlega wyłącznie ustawom, orzeczeniom sądowym, prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa oraz zasadom etyki zawodowej. Każdy komornik sądowy powinien wypełniać swoje obowiązki służbowe z odpowiednią rzetelnością, uczciwością i bezstronnością – bez względu na prowadzoną sprawę.


Zgodnie z Kodeksem Etyki Zawodowej na komornikach sądowych ciąży powinność dbania o sprawność podjętych czynności egzekucyjnych. Funkcjonariusz zobowiązany jest więc do pilnowania, czy wszystkie czynności odbywają się terminowo oraz, czy postępowanie przebiega poprawnie. Komornik sądowy czuwający nad przebiegiem sprawy ma obowiązek informować strony o jej przebiegu, postępach lub problemach z nią związanych, a także  zakomunikować im jej wynik. Warto dodać, że komornika z Zawiercia obowiązuje tajemnica zawodowa, zgodnie z którą nie może on udzielać żadnych informacji dotyczących prowadzonych przez siebie czynności osobom postronnym. Zasada ta dotyczy także emerytowanych komorników. 


Osoby mające pytania dotyczące czynności wykonywanych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małka proszone są o kontakt z kancelarią. Wszystkie niezbędne dane znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Komornik Sądowy Piotr Małek utworzył kancelarię komorniczą w 2009 roku na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości. Obecnie komornik zatrudnia 3 osoby, w tym 1 asesora komorniczego - mgr prawa Małgorzata Szota-Płachetko. Pracownicy kancelarii posiadają długi staż pracy w kancelarii komorniczej, a także legitymują się wyższym wykształceniem magisterskim. Wiedza zarówno komornika, jak i asesora jest stale uzupełniana i pogłębiana przez liczne szkolenia organizowane przez samorząd komorniczy, jak również jest rozwijana we własnym zakresie.. Komornik legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym (mgr prawa) oraz wyższym wykształceniem administracyjnym (mgr administracji). Kancelaria zajmuje II piętro budynku biurowego, jest w pełni zinformatyzowana, zaś układ przestrzenno-architektoniczny pomieszczeń kancelarii zapewnia spełnienie wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych.

Komornik ma możliwość dokonywania elektronicznych ustaleń (zapytań) w systemach ZUS, CEPiK, OGNIVO (banki komercyjne i spółdzielcze, a także SKOK-i) CBDKW, KRS (Rejestr Zastawów), e-US (od 9 stycznia 2023 także elektroniczne zajęcia wierzytelności oraz e-zapytania). Ponadto korespondencja z wieloma urzędami prowadzona jest poprzez system ePUAP, co skutkuje zmniejszeniem kosztów korespondencji dla stron postępowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapytania w rejestrach państwowych nie są dokonywane w ramach poszukiwania majątku dłużnika, a jedynie wymagają uiszczenia przez wierzyciela zaliczki na pokrycie kosztów tych zapytań. Czynności terenowe zmierzające do zajęcia mienia ruchomego ustalonego w wyniku dokonywanych zapytań są dokonywane z urzędu, bez zlecenia poszukiwania majątku dłużnika. Z kolei czynności terenowe zmierzające do ustalenia majątku dłużnika są wykonywane w ramach zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika (zgodnie z uchwałą samorządu komorniczego).

 

Oprócz prowadzenia postępowań o egzekucję lub zabezpieczenie świadczeń pieniężnych komornik prowadzi także postępowania o egzekucję świadczeń niepieniężnych (m.in. wydanie nieruchomości, opróżnienie nieruchomości z rzeczy lub osób – eksmisje) oraz postępowania innego rodzaju (np. doręczenie korespondencji na zlecenie sądu lub wniosek strony powodowej, spis inwentarza). Zakres i rodzaj czynności podejmowanych przez komorników reguluje przede wszystkim ustawa o komornikach sądowych. Komornik sądowy jako organ władzy państwowej działa wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. Komornik sądowy w Zawierciu jest funkcjonariuszem publicznym.

 

Osoby chcące zainicjować postępowanie egzekucyjne, mogą zapoznać się z formularzami dostępnymi w zakładce Do pobrania. W przypadku pytań lub wątpliwości interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Równocześnie Komornik Zawiercie Piotr Małek - informuje, że obszar działalności kancelarii obejmuje także inne gminy w obrębie województwa śląskiego: Mierzęcice, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz, Żarnowiec, Poręba. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek interesantów przyjmuje od 9:00 do 13:00 w każdy poniedziałek lub – w uzasadnionych przypadkach – w indywidualnie ustalonych godzinach.

Kancelaria komornika sądowego z Zawiercia Piotra Małka 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Zawierciu Piotr Małek uprzejmie informuje, że na stronie znajdą Państwo między innymi takie informacje jak: adres kancelarii, numer rachunku bankowego, godziny otwarcia kancelarii, a także przyjmowania stron oraz innych interesantów osobiście przez komornika. Jednocześnie komornik informuje, że ze strony możecie Państwo pobrać wnioski niezbędne do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz dowiedzieć się, m.in. jakich zapytań może dokonać komornik w ramach prowadzonych postępowań.

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Komornik Sądowy

 

Piotr Małek , Zawiercie