Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon
numer rachunku bankowego: 
 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 
Piotr Małek
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie
Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Siewierz

Na czym polega rola komornika?

Obszar działania kancelarii komornika obejmuje gminę Siewierz w powiecie będzińskim. Wszystkie osoby zainteresowane wszczęciem postępowania egzekucyjnego lub które chciałyby skorzystać z innych czynności wykonywanych przez komornika, proszone są o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Komornik informuje, że w zakładce Do pobrania dla wierzycieli dostępne są pisma (formularze) niezbędne na kolejnych etapach postępowania. 

Najważniejszą rolą komornika jest przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego, czyli procedury, której celem jest odzyskanie należności, jaką dłużnik winien jest wierzycielowi. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego (czyli tytułu egzekucyjnego – wyroku, nakazu, protokołu ugody- zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), komornik ma prawo do zajęcia określonych składników majątku osoby, na której ciąży dług. Do składników majątkowych podlegających egzekucji komorniczej należą np.:


    • nieruchomości, które są własnością dłużnika,
    • ruchomości należące do dłużnika. 


Istnieją pewne ograniczenia w przypadku zajmowania ruchomości – nie podlegają zajęciu głównie rzeczy niezbędne do życia, co regulują przepisy prawa- przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego. Komornik ma także prawo do zajęcia części pensji lub emerytury. To, jaki procent dochodów zostanie przejęty, zależy od rodzaju długu – np. w przypadku długu alimentacyjnego egzekucji podlega nie więcej niż 60% wynagrodzenia, renty, emerytury.