Najważniejszą rolą komornika jest przeprowadzanie postępowania egzekucyjnego, czyli procedury, której celem jest odzyskanie należności, jaką dłużnik winien jest wierzycielowi. Po otrzymaniu tytułu wykonawczego (czyli tytułu egzekucyjnego – wyroku, nakazu, protokołu ugody- zaopatrzonego w klauzulę wykonalności), komornik ma prawo do zajęcia określonych składników majątku osoby, na której ciąży dług. Do składników majątkowych podlegających egzekucji komorniczej należą np.:


    • nieruchomości, które są własnością dłużnika,
    • ruchomości należące do dłużnika. 


Istnieją pewne ograniczenia w przypadku zajmowania ruchomości – nie podlegają zajęciu głównie rzeczy niezbędne do życia, co regulują przepisy prawa- przede wszystkim kodeks postępowania cywilnego. Komornik ma także prawo do zajęcia części pensji lub emerytury. To, jaki procent dochodów zostanie przejęty, zależy od rodzaju długu – np. w przypadku długu alimentacyjnego egzekucji podlega nie więcej niż 60% wynagrodzenia, renty, emerytury. 

Obszar działania kancelarii komornika obejmuje gminę Siewierz w powiecie będzińskim. Wszystkie osoby zainteresowane wszczęciem postępowania egzekucyjnego lub które chciałyby skorzystać z innych czynności wykonywanych przez komornika, proszone są o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Komornik informuje, że w zakładce Do pobrania dla wierzycieli dostępne są pisma (formularze) niezbędne na kolejnych etapach postępowania. 

Na czym polega rola komornika?

Komornik Siewierz

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon