Jakie są etapy licytacji komorniczej w Zawierciu?

Pierwszym etapem każdej licytacji komorniczej jest obwieszczenie komornicze – czyli dokument, który zawiera m.in. informacje o czasie i miejscu przetargu, a także o cenie wywoławczej oraz sumie oszacowania ruchomości lub nieruchomości. Po upływie minimum dwóch tygodni od publicznego obwieszczenia dochodzi do pierwszej licytacji komorniczej. Zgodnie z przepisami cenę wywoławczą składników majątku dłużnika w czasie pierwszej licytacji ustala się jako ¾ wartości sumy oszacowania. Jeżeli w trakcie pierwszego przetargu nie przystąpi żaden licytant, ogłoszona zostaje druga licytacja. Natomiast jeżeli zwycięzca licytacji nie ureguluje należności za wylicytowaną przez siebie ruchomość albo nieruchomość, pierwsza licytacja musi odbyć się ponownie. 

 

Druga licytacja komornicza odbywa się przeważnie po upływie minimum kilku tygodni po pierwszej licytacji. Cena wywoławcza przedmiotów na przetargu zostaje obniżona: w przypadku nieruchomości do ⅔ sumy oszacowania, a w przypadku ruchomości do ½. Jeżeli przedmioty nie zostaną sprzedane podczas drugiej licytacji, postępowanie egzekucyjne zazwyczaj zostaje umorzone (o ile wierzyciel nie skorzysta z prawa przejęcia). Nie znaczy to, że dług został umorzony i wierzyciel nie może ponownie dochodzić swoich praw w przyszłości. Organ egzekucyjny może w ramach tego samego postępowania egzekucyjnego przeprowadzać licytacje komornicze, których przedmiotem są zarówno ruchomości, jak i nieruchomości należące do osoby zadłużonej. 

 

Mieszkańcy Zawiercia oraz wszelkie inne osoby zainteresowane wzięciem udziału w licytacji komorniczej, mogą regularnie śledzić stronę internetową  www.licytacje.komornik.pl, na której obligatoryjnie są zamieszczane przez komornika wszelkie obwieszczenia o planowanych licytacjach.

Czym jest licytacja komornicza? 

Ogłaszanie i prowadzenie licytacji komorniczych to jedno z podstawowych zadań funkcjonariuszy publicznych zajmujących się egzekwowaniem należności od dłużników. Licytacja komornicza to publiczna aukcja, na której wystawione zostają na sprzedaż ruchomości i nieruchomości należące do osób, na których ciąży dług. Środki pozyskane w wyniku takiego przetargu (po odliczeniu kosztów postępowania) zostają przekazane wierzycielowi. Przedmiotem licytacji mogą być zarówno budynki, lokale mieszkalne i użytkowe oraz nieruchomości gruntowe, jak i wszystkie wartościowe przedmioty będące własnością zadłużonego (takie jak np. dzieła sztuki, antyki, biżuteria, przedmioty kolekcjonerskie lub samochody). 


Aukcja otwarta jest dla wszystkich, z wyjątkiem osób wyłączonych z przetargu zgodnie z zapisem Kodeksu postępowania cywilnego (Rozdz. 6 Licytacje) – tj. między innymi dłużnika oraz jego najbliższych (małżonków, dzieci, rodzeństwa i rodziców). Warunkiem przystąpienia do licytacji komorniczej jest wpłata wadium w wysokości 10% szacowanej wartości nieruchomości lub ruchomości wystawionych na aukcję. Osobom, które nie wygrają licytacji, kwota zostanie zwrócona – licytantowi, który wygra aukcję, wadium zostanie odliczone od ustalonej ceny. Jeżeli zwycięzca wycofa się z oferty, jego wadium przepada. Zarówno w przypadku licytacji komorniczych nieruchomości, jak i ruchomości należących do dłużnika, zwycięża licytant, który zaoferuje najwyższą kwotę. 

Licytacje komornicze – Zawiercie 

Licytacje ruchomości (pojazdy, elektronika, dzieła sztuki)

Wyszukiwarka

Licytacje nieruchomości (mieszkania, działki gruntu, hale przemysłowe)

Licytacje komornicze ruchomości i nieruchomości np. w Zawierciu, a także w innych miejscowościach, są ogłaszane przez komornika wyłącznie na stronie prowadzonej przez Krajową Radę Komorniczą. Ponadto publikowane są tam również obwieszczenia o przystąpieniu przez komornika do opisu i oszacowania nieruchomości. KOMORNIK SĄDOWY NIE PUBLIKUJE OBWIESZCZEŃ ZA POŚREDNICTWEM INNYCH PORTALI OGŁOSZENIOWYCH. Wszystkie ogłoszone licytacje ruchomości i licytacje nieruchomości znajdą Państwo na stronie www.licytacje.komornik.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka zaawansowana, przy pomocy której macie Państwo możliwość wyszukania np. licytacji komornika z gminy Łazy.

W celu przeniesienia się bezpośrednio do wyszukiwarki z obwieszczeniami proszę kliknąć poniższy przycisk

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50