Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon
numer rachunku bankowego: 
 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta
Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 
Piotr Małek
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie
Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Pilica

Czym komornik różni się od windykatora? 

Komornik informuje, że obszar działalności kancelarii obejmuje gminę Pilica w powiecie zawierciańskim, co oznacza, że komornik może prowadzić postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi zamieszkującemu na tym obszarze. Do funkcji pełnionych przez komornika należą m.in.:


    • wykonywanie uprawomocnionych orzeczeń sądowych dotyczących eksmisji lokatorów,
    • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
    • ogłaszanie oraz prowadzenie licytacji komorniczych ruchomości i nieruchomości,
    • spis inwentarza po zmarłym oraz zabezpieczanie spadku,
    • doręczanie zawiadomień sądowych oraz obwieszczeń, protestów, zażaleń i innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty.

Zdarza się, że ludzie mylą komornika z windykatorem, zakładając, że wszystkie osoby zajmujące się odzyskiwaniem długów mają takie same funkcje i zakres uprawnień. Nie jest to prawdą – komornik jest urzędnikiem publicznym, którego kompetencje jednoznacznie określa Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Windykator jest pracownikiem prywatnej firmy i nie należy do grona urzędników, czy też funkcjonariuszy publicznych. Na usługi windykatora decydują się osoby, które chcą odzyskać dług na drodze pozasądowej. Pracownik firmy windykacyjnej ma prawo kontaktować się z dłużnikiem, nakłaniając go do spłaty długu (np. wysyłając wezwanie do zapłaty), wolno mu także wpisać zadłużonego na listę dłużników. Wierzyciel, niezależnie od skuteczności takich działań, może wystąpić na drogę sądową przeciwko dłużnikowi. Egzekwowaniem należności zasądzonych na rzecz wierzyciela zajmuje się komornik, który na wniosek wierzyciela może m.in. zająć majątek dłużnika.