Komornik to urzędnik, funkcjonariusz publiczny, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego poprzez egzekwowanie należności dłużnika na rzecz wierzyciela (inaczej egzekucja sądowa). Komornicy działają we współpracy z sądami rejonowymi – to, czy komornik otrzyma upoważnienie do prowadzenia postępowania (tj. czy otrzyma tytuł wykonawczy), zależy od decyzji sędziego. Aby zostać komornikiem, niezbędne jest ukończenie wyższych studiów prawniczych (zakończonych uzyskaniem tytułu magistra), a następnie odbycie aplikacji i zdanie egzaminu komorniczego. Ostatnim warunkiem do wykonywania zawodu jest przepracowanie minimum dwóch lat w charakterze asesora komorniczego. 

Komornik informuje, że obszar działalności kancelarii obejmuje także miasto Poręba. Komornik wykonuje wszelkie potrzebne czynności w sprawach zarezerwowanych dla organu egzekucyjnego, zajmując się np.:


    • przeprowadzaniem orzeczonych wyrokiem sądu eksmisji lokatorów,
    • zabezpieczaniem spadku i sporządzaniem spisu inwentarza po zmarłym,
    • wprowadzeniem w posiadanie nieruchomości,
    • ogłaszaniem oraz prowadzeniem licytacji komorniczych,
    • doręczaniem zawiadomień sądowych i innych dokumentów związanych z kompetencjami komornika.


Komornik umożliwia kontakt w przypadku pytań dotyczących wykonywanych czynności, a także udostępnia najpopularniejsze wzory pism, dostępne w zakładce “Do pobrania”. Pracownicy kancelarii udzielą Państwu szczegółowych wyjaśnień w razie wizyty w kancelarii oraz wyjaśnią inne kwestie związane z kompetencjami komornika.

Kim jest komornik?

Komornik Poręba

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon