Osoby, które mają problem z odzyskaniem należności od dłużnika, mogą zdecydować się na sądową lub pozasądową drogę dochodzenia swojego roszczenia. Po zasądzeniu roszczenia wierzyciel powinien zgłosić się do komornika, który – po otrzymaniu od wierzyciela tytułu wykonawczego – ma prawo do odzyskania należności przez zajęcie określonych składników majątku dłużnika, np. ruchomości i ich sprzedaż poprzez przeprowadzenie licytacji komorniczej.


Warunkiem wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest złożenie przez wierzyciela wniosku o wszczęcie egzekucji wraz z tytułem wykonawczym. W przypadku dalszych pytań komornik umożliwia kontakt telefoniczny, osobisty, mailowy lub przez formularz kontaktowy dostępny na stronie.

Komornik jest właściwy do prowadzenia postępowań przeciwko dłużnikom z gminy Żarnowiec w powiecie zawierciańskim. Postępowania mogą obejmować m.in.:


    • wykonywanie orzeczonych wyrokiem sądu eksmisji lokatorów,
    • ogłaszanie oraz prowadzenie licytacji komorniczych,
    • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości,
    • doręczanie zawiadomień sądowych oraz obwieszczeń, protestów i zażaleń, a także innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
    • spis inwentarza po zmarłym,
    • zabezpieczanie spadku 

Jaka jest różnica pomiędzy windykatorem a komornikiem?

Komornik Żarnowiec

Komornik Zawiercie

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon