" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

W jaki sposób skutecznie wyegzekwować dług?

30 czerwca 2023

Czy zdarzyło Ci się, że ktoś nie oddał Ci pożyczonych pieniędzy? Niestety współcześnie nie jest to rzadkością. Samodzielne wyegzekwowanie długów może być trudne, ale istnieje kilka skutecznych metod, dzięki którym możemy odzyskać swoje należności. W tym artykule przedstawimy, jak możesz wyegzekwować dług.

 

Jak można odzyskać dług?

 

Pierwszym krokiem jest wysłanie wezwania do zapłaty, czyli pisma, w którym wskazuje się kwotę zadłużenia, termin spłaty oraz ewentualne odsetki. Warto wysłać wezwanie za pocztą potwierdzeniem odbioru i dać dłużnikowi określony czas na uregulowanie zobowiązania – zwykle jest to 7 lub 14 dni.

 

Do wyegzekwowania długu można wykorzystać mediację – dobrowolny i poufny proces, w którym stronami są sami zainteresowani uczestnicy sporu. Mediator pomaga im porozumieć się i dojść do ugody dotyczącej spłaty długu. Mediacja ma wiele zalet: jest szybka, stosunkowo tania i nie wymaga udziału prawników. Co więcej, umożliwia znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Jeśli żadna z wyżej wymienionych metod nie przyniosła rezultatu, można wystąpić z pozwem do sądu w Zawierciu lub innym właściwym miejscowo mieście. Pozew powinien zawierać informacje o stronach, wysokości długu, okolicznościach jego powstania oraz dowodach potwierdzających roszczenia. Sąd rozpatruje sprawę pod względem prawnym i faktycznym, a po wydaniu wyroku strona przegrana musi uiścić należność.

 

W przypadku uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu), można wystąpić do komornika o wszczęcie egzekucji w celu odzyskania długu. Komornik zajmuje się wyegzekwowaniem długu poprzez zajęcie mienia dłużnika – nieruchomości, rachunków bankowych czy wynagrodzenia za pracę. Istotne jest, aby zgłosić swoje roszczenie do komornika jak najszybciej.

Inne artykuły

22 kwietnia 2024
Egzekucja komornicza to proces prawny, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Jest to procedura, która pozwala wierzycielowi na przymusowe dochodzenie należności od dłużnika. Czas
01 listopada 2023
Komornik sądowy to ważny zawód, ponieważ jego głównym zadaniem jest egzekwowanie należności wynikających z tytułów wykonawczych. Choć wiele osób kojarzy zawód komornika przede wszystkim z