" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej?

27 lipca 2023

Egzekucja komornicza to proces, w którym komornik sądowy zajmuje majątek dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jednak nie wszystkie przedmioty mogą być zabrane przez komornika. W poniższym artykule omówimy szczegółowo, jakie mienie dłużnika jest chronione przed egzekucją komorniczą oraz jakie przepisy prawa gwarantują ochronę tych przedmiotów.

 

Przedmioty wyłączone z egzekucji komorniczej – Twoje prawa jako dłużnika

 

Według polskiego prawa, niektóre przedmioty są wyłączone z egzekucji komorniczej ze względu na ich cel użytkowy lub wartość sentymentalną dla dłużnika. Przepisy te mają na celu zapewnienie dłużnikowi godnego życia oraz możliwości zarobkowania pomimo trudnej sytuacji finansowej. Ochrona przed egzekucją obejmuje między innymi takie przedmioty, jak ubrania, umeblowanie i sprzęt domowy, a także narzędzia pracy.

 

Zgodnie z art. 829 Kodeksu postępowania cywilnego, ubrania osobiste dłużnika oraz jego rodziny są wyłączone z egzekucji komorniczej. Dotyczy to zarówno odzieży codziennej, jak i odzieży specjalistycznej, niezbędnej np. do wykonywania zawodu. Podobnie chronione są przedmioty służące zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, takie jak umeblowanie mieszkania czy sprzęt domowy (np. lodówka, kuchenka, pralka). W myśl przepisów prawa, te przedmioty są niezbędne do zachowania godnych warunków życia dłużnika i jego rodziny.

 

Komornik Piotr Małek z Zawiercia wskazuje, że ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera także przepis chroniący niektóre świadczenia od zajęcia komorniczego. Należą do nich m.in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy renty rodzinne, a także wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i emerytury. Warto dodać, że dłużnik może ubiegać się o wyłączenie kolejnych przedmiotów z egzekucji, jeśli udowodni, że są one niezbędne dla jego egzystencji lub spełnienia szczególnych potrzeb osobistych czy rodziny.

 

Komornik sądowy ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa dotyczących ochrony mienia dłużnika przed egzekucją komorniczą. W przypadku wątpliwości co do tego, czy dany przedmiot podlega ochronie, komornik może uwzględnić indywidualną sytuację dłużnika oraz wartość przedmiotu zarówno materialną, jak i sentymentalną.

Inne artykuły

01 listopada 2023
Komornik sądowy to ważny zawód, ponieważ jego głównym zadaniem jest egzekwowanie należności wynikających z tytułów wykonawczych. Choć wiele osób kojarzy zawód komornika przede wszystkim z
24 października 2023
W ostatnich latach coraz więcej osób zastanawia się nad tą kwestią, zwłaszcza w kontekście rosnących cen nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. Zakup mieszkania na