" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Jaki jest zakres uprawnień komornika?

01 listopada 2023

Komornik sądowy to ważny zawód, ponieważ jego głównym zadaniem jest egzekwowanie należności wynikających z tytułów wykonawczych. Choć wiele osób kojarzy zawód komornika przede wszystkim z zajmowaniem mienia dłużnika, jego praca jest o wiele bardziej złożona i obejmuje szereg uprawnień. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze uprawnienia komornika.

 

Jak wygląda praca komornika w praktyce?

 

Zanim komornik przystąpi do egzekucji należności, musi dokonać weryfikacji dokumentów oraz tytułu wykonawczego, którym najczęściej jest prawomocne orzeczenie sądu. W ramach swoich uprawnień, komornik może żądać od dłużnika oraz od wierzyciela dostarczenia wszelkich dokumentów mających wpływ na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Dodatkowo, komornik jest obowiązany zbadać istnienie ewentualnych podstaw do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Jednym z kluczowych uprawnień komornika jest możliwość określenia mienia dłużnika, które podlega egzekucji. W tym celu komornik może żądać od dłużnika wykazu majątku, przeprowadzić czynności sprawdzające w rejestrach publicznych (np. w Krajowym Rejestrze Sądowym) oraz wszcząć czynności, mające na celu ustalenie miejsca pobytu i pracy dłużnika. Komornik może również zlecić innym organom, takim jak Policja, Straż Graniczna czy Urząd Skarbowy, udzielenie informacji dotyczących majątku dłużnika.

 

W momencie ustalenia mienia dłużnika oraz potwierdzenia tytułu wykonawczego, komornik działający na terenie Zawiercia przystępuje do jego zajęcia. Egzekucja może być prowadzona zarówno z ruchomości, jak i z nieruchomości dłużnika, a także z jego wynagrodzenia za pracę. W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, komornik może zająć tylko część pensji dłużnika.

 

Egzekucja prowadzona z mienia ruchomego i nieruchomego, a także egzekucja z wynagrodzenia za pracę, to czynności ściśle uregulowane przez prawo. Muszą być one zatem przeprowadzone z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych. Komornik ma obowiązek informować zarówno dłużnika, jak i wierzyciela o terminie oraz o trybie przeprowadzenia licytacji, a także o możliwości wniesienia ewentualnych sprzeciwów i zarzutów.

Inne artykuły

22 kwietnia 2024
Egzekucja komornicza to proces prawny, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Jest to procedura, która pozwala wierzycielowi na przymusowe dochodzenie należności od dłużnika. Czas
01 listopada 2023
Komornik sądowy to ważny zawód, ponieważ jego głównym zadaniem jest egzekwowanie należności wynikających z tytułów wykonawczych. Choć wiele osób kojarzy zawód komornika przede wszystkim z