" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Czym zajmuje się komornik sądowy?

19 marca 2023

Komornik to prawnik, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zawód oraz zakres obowiązków i uprawnień szczegółowo określa ustawa o komornikach sądowych. Niektóre prerogatywy zostały zaś uregulowane w innych aktach prawnych. Poniżej dowiesz się, jakie czynności i w jakich przypadkach mogą podejmować przedstawiciele tej profesji.

 

Co mówią przepisy prawa na temat uprawnień komornika?

 

Ogólną prerogatywę określa art. 3 ust. 1 ustawy o komornikach. Zgodnie z brzmieniem przepisu, komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Szczegółowy katalog zadań wskazuje z kolei ust. 4 wspomnianego artykułu. Do uprawnień komornika w Żarnowcu i innych miast należy więc:

 

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczanie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

 

Warto nadmienić, że nie jest to katalog zamknięty. Uprawnienia komorników są bowiem wskazane także w innych ustawach, np. w Kodeksie postępowania cywilnego. Gwoli przykładu można wskazać obowiązek dokonywania niektórych doręczeń administracyjnych. Komornik działa przy Sądzie Rejonowym. Sąd Rejonowy w Zawierciu swoim zasięgiem obejmuje także miejscowość Żarnowiec. Oznacza to, że nie znajdziesz komornika w Żarnowcu (gdyż w miejscowości tej nie znajduje się osobny sąd), lecz w Zawierciu.

Inne artykuły

27 lipca 2023
Egzekucja komornicza to proces, w którym komornik sądowy zajmuje majątek dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela. Jednak nie wszystkie przedmioty mogą być zabrane przez komornika.
30 czerwca 2023
Czy zdarzyło Ci się, że ktoś nie oddał Ci pożyczonych pieniędzy? Niestety współcześnie nie jest to rzadkością. Samodzielne wyegzekwowanie długów może być trudne, ale istnieje