" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Czym zajmuje się komornik sądowy?

19 marca 2023

Komornik to prawnik, który działa przy sądzie rejonowym. Jego zawód oraz zakres obowiązków i uprawnień szczegółowo określa ustawa o komornikach sądowych. Niektóre prerogatywy zostały zaś uregulowane w innych aktach prawnych. Poniżej dowiesz się, jakie czynności i w jakich przypadkach mogą podejmować przedstawiciele tej profesji.

 

Co mówią przepisy prawa na temat uprawnień komornika?

 

Ogólną prerogatywę określa art. 3 ust. 1 ustawy o komornikach. Zgodnie z brzmieniem przepisu, komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Szczegółowy katalog zadań wskazuje z kolei ust. 4 wspomnianego artykułu. Do uprawnień komornika w Żarnowcu i innych miast należy więc:

 

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczanie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

 

Warto nadmienić, że nie jest to katalog zamknięty. Uprawnienia komorników są bowiem wskazane także w innych ustawach, np. w Kodeksie postępowania cywilnego. Gwoli przykładu można wskazać obowiązek dokonywania niektórych doręczeń administracyjnych. Komornik działa przy Sądzie Rejonowym. Sąd Rejonowy w Zawierciu swoim zasięgiem obejmuje także miejscowość Żarnowiec. Oznacza to, że nie znajdziesz komornika w Żarnowcu (gdyż w miejscowości tej nie znajduje się osobny sąd), lecz w Zawierciu.

Inne artykuły

04 lipca 2024
Licytacje komornicze są często postrzegane jako okazja do nabycia nieruchomości lub ruchomości w atrakcyjnej cenie. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, kto może w nich
22 kwietnia 2024
Egzekucja komornicza to proces prawny, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Jest to procedura, która pozwala wierzycielowi na przymusowe dochodzenie należności od dłużnika. Czas