" Nakazy prawa są następujące: żyć uczciwie, drugiemu nie szkodzić, każdemu oddać co mu się należy. " - ULPIAN

ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Komornik Zawiercie - poczta

Zadzwoń do nas: 

+48 32 673 04 50

Komornik Zawiercie - telefon

KOMORNIK MOŻE PRZYJMOWAĆ WNIOSKI PRZECIWKO DŁUŻNIKOM

Z CAŁEJ APELACJI KATOWICKIEJ (Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO)

Komornik Zawiercie
Komornik Zawiercie

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Zawierciu 

Piotr Małek 
Kancelaria Komornicza nr II
ul. Wyszyńskiego 21
42-400 Zawiercie

Komornik Zawiercie - poczta

Napisz do nas:

zawiercie3@komornik.pl

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

numer rachunku bankowego: 

 88 1020 2498 0000 8102 0392 2150

Komornik Zawiercie - telefon

Zadzwoń do nas:

+48 32 673 04 50

Czym jest wadium w licytacji komorniczej?

21 września 2023

Wadium w licytacji komorniczej to jedno z kluczowych pojęć, z którym warto się zapoznać, jeśli planujemy wziąć udział w tego typu procedurze. Licytacja komornicza jest procesem sprzedaży nieruchomości, samochodów czy innych dóbr dłużnika, wobec którego została przeprowadzona egzekucja.

 

Jaką funkcję pełni wadium w licytacji komorniczej?

 

Głównym celem wprowadzenia wadium jest zabezpieczenie interesów zarówno komornika, jak i sprzedającego. Dzięki tej opłacie strony mają pewność, że osoba biorąca udział w licytacji rzeczywiście jest zainteresowana zakupem przedmiotu i ma wystarczającą zdolność finansową, aby sfinalizować transakcję. Wadium daje również pewność innym uczestnikom licytacji, iż przetarg przebiega uczciwie oraz, że wszyscy potencjalni nabywcy mają równe szanse wygranej.

 

Ile wynosi i gdzie wpłaca się wadium?

 

Wysokość wadium, które trzeba wpłacić przed przystąpieniem do licytacji, zależy od wartości przedmiotu licytacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynosi ono 10% wartości oszacowania przedmiotu sprzedaży, chyba że regulamin licytacji stanowi inaczej. W praktyce jednak rzadko zdarza się, że organizatorzy licytacji ustalają inne wysokości wadium.

 

Wpłata wadium powinna nastąpić na rachunek bankowy komornika prowadzącego egzekucję, nie później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem licytacji. W przypadku braku wpłaty uczestnik może zostać wykluczony z udziału w licytacji w Zawierciu czy innym mieście, w którym jest ona przeprowadzana. Komornik ma obowiązek poinformować uczestnika o wymaganej kwocie wadium oraz o sposobie jej wpłaty.

 

Czy wadium jest zwrotne?

 

W przypadku przegranej licytacji przez uczestnika, wpłacone wadium zostaje mu zwrócone. Zwrot następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Jeśli uczestnik wygrał przetarg, wpłacone wadium jest zaliczone na poczet należności za kupiony przedmiot. Istnieją jednak sytuacje, w których wadium może nie zostać zwrócone. Dotyczy to przede wszystkim przypadków, gdy uczestnik wycofa się z zawarcia umowy po wygraniu licytacji lub nie ureguluje należności za zakupiony przedmiot w terminie wyznaczonym przez komornika.

Inne artykuły

04 lipca 2024
Licytacje komornicze są często postrzegane jako okazja do nabycia nieruchomości lub ruchomości w atrakcyjnej cenie. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, kto może w nich
22 kwietnia 2024
Egzekucja komornicza to proces prawny, który może budzić wiele pytań i wątpliwości. Jest to procedura, która pozwala wierzycielowi na przymusowe dochodzenie należności od dłużnika. Czas